Wethouder Berend de Vries, spreker tijdens de Haringparty op 18 juni