wijkevoort

16 november 2021

Raad Tilburg stemt in met Wijkevoort

Op maandag 15 november heeft de gemeenteraad van Tilburg ingestemd met de plannen voor het nieuwe, hoogwaardige, bedrijventerrein Wijkevoort. De coalitiepartners D66, VVD, GroenLinks en CDA stemden, met steun van Lokaal Tilburg, in met het bestemmingsplan.
BORT en VNO-NCW Midden-Brabant hebben zich met de campagne ‘’Wijkevoort? Ja graag!’ ingespannen om de Raad akkoord te laten …

15 november 2021

Vanavond, 15-11-21, valt definitieve beslissing over Wijkevoort

Omroep Brabant besteedt er aandacht aan met een opname, waarin ook Jan van Mourik namens BORT en VNO-NCW Brabant Zeeland aan het woord is. Hij verwoordt kort het voorstander zijn van deze werkgeversorganisaties.

Elke dag protest, maar komst bedrijventerrein Wijkevoort is bijna een feit – Omroep Brabant

22 april 2021

Plannen voor Wijkevoort liggen ter inzage t/m 17 mei 2021

De plannen voor het nieuwe bedrijventerrein Wijkevoort, een nieuw bedrijventerrein van in eerste aanleg 37 ha aan de westkant van Tilburg, liggen ter inzage bij de gemeente Tilburg van 5 april t/m 17 mei.
Zie https://www.tilburg.nl/ondernemers/bouwen-en-vestigen/bestemmingsplan/ontwerp-bestemmingsplan-werklandschap-wijkevoort/

Geïnteresseerden kunnen hun zienswijze hierop indienen. BORT heeft al gereageerd, maar geïnteresseerde bedrijven worden van harte uitgenodigd kennis te …