bestemmingsplan

22 april 2021

Plannen voor Wijkevoort liggen ter inzage t/m 17 mei 2021

De plannen voor het nieuwe bedrijventerrein Wijkevoort, een nieuw bedrijventerrein van in eerste aanleg 37 ha aan de westkant van Tilburg, liggen ter inzage bij de gemeente Tilburg van 5 april t/m 17 mei.
Zie https://www.tilburg.nl/ondernemers/bouwen-en-vestigen/bestemmingsplan/ontwerp-bestemmingsplan-werklandschap-wijkevoort/

Geïnteresseerden kunnen hun zienswijze hierop indienen. BORT heeft al gereageerd, maar geïnteresseerde bedrijven worden van harte uitgenodigd kennis te …