Sjors Scheepers
TOP013

Voorzitter TOP013
TOP013, een netwerk van ondernemers die ‘ertoe doen’. In januari 2019 zijn 013Dienstverleners en BORT gefuseerd tot TOP013. De vereniging is een van de aangesloten verenigingen binnen BORT

TOP013 is een netwerkorganisatie die inspeelt op relevante, actuele onderwerpen. We bieden (ondernemers)bijeenkomsten op steeds wisselende en bijzondere locaties, waarin onderwerpen die gericht zijn op inspiratie, interactie, kennisdeling en direct toepasbare inzichten aan bod komen. Enkele voorbeelden zijn de Haringparty en Tilburg Tour.

Groepsleden kunnen gebruikmaken van alle door ons georganiseerde activiteiten, waarbij ongeveer 100 leden aanwezig kunnen zijn.

DB-/AB-Lid van BORT
Goed functionerende ondernemersnetwerken zijn van groot belang voor het vestigingsklimaat. Daarom vinden wij het belangrijk om ons met andere netwerken te verbinden. Mijn functie is met name om verbinding te leggen met het MKB en onderwijsinstituten, en deze vervolgens te ontsluiten voor de aanwezige expertise van de bedrijven.