Sjef Leijs
penningmeester BORT

Ik ben Sjef Leijs, 60 jaar en woonachtig in de stad waar ik geboren ben en trots op ben, Tilburg.

Daar ben ik ook als partner bij BDO werkzaam in de belastingadviespraktijk waar ik mede leiding aan mag geven. In mijn praktijk hou ik mij vooral bezig met de advisering van mooie Brabantse familiebedrijven in de breedste zin van het woord. Daarnaast gaat mijn bijzondere aandacht ook uit naar de fiscaliteit die samenhangt met Vastgoed.

Sinds 2002 ben ik penningmeester van BORT, een mooie functie waarbij ik niet alleen hoef te letten op de euro’s.
In de jaren dat ik nu penningmeester ben hebben er zich vele veranderingen voor gedaan, waarbij BORT zich heeft ontwikkeld tot wat het nu is.

Strategische en organisatorische veranderingen waarbij ik mijn bijdrage heb mogen leveren samen steeds in goed overleg met het team van andere bestuurders. Met het uiteindelijke doel om die ondernemers die op de diverse bedrijfsterreinen in de regio Tilburg gevestigd zijn een eigen platform te bieden waarbij gestreefd wordt naar een goed en evenwichtig ondernemersklimaat. Daarbij pak ik mijn rol graag om het netwerken mee vorm te geven, de lobby richting de Tilburgse politiek gezicht te geven en er voor te zorgen dat parkmanagement kan plaatsen vinden met een gemeentelijke bijdrage en zonder “free riders”. Dit alles voor een sterk BORT.