Schaarste op het energienet maakt investeren in zonnepanelen urgent