Nog meer steun voor kanaalverruiming: nu vanuit Europa!