Marc Heuvelmans
voorzitter BORT

Mijn naam is Marc Heuvelmans. Ik ben 28 jaar advocaat voor ondernemers, sinds vele jaren in Tilburg.
In mijn dagelijkse praktijk help ik ondernemers met juridische conflicten waar ze in terecht komen.
Die problemen los ik op. Vaak met een goed gesprek, als het nodig is in een procedure.

Sinds 2013 ben ik voorzitter van BORT, een mooie functie.
Toen ik voorzitter werd, hield BORT zich als all-round ondernemersvereniging vooral bezig met parkmanagement.
In de jaren daarna heeft zich een transitie voltrokken waarbij parkmanagement ingebracht is in het Vitaal construct.
Deze succesvolle operatie heeft geleid tot de oprichting van Vitaal verenigingen op de bedrijventerreinen, die inmiddels goed functioneren.

BORT is in 2019 omgezet in een federatie van ondernemersverenigingen.
Zodoende is  BORT de spreekbuis geworden van ruim 1000 ondernemingen in Tilburg.
Als voorzitter verdeel ik mijn aandacht over Netwerk, Vitaal en Lobby.
Met name in dat laatste verdiep ik me nadrukkelijk en laat ik extern de stem van BORT horen.

Een krachtige lobby voor Tilburgse ondernemers bij met name de gemeente Tilburg is onontbeerlijk voor en goed ondernemersklimaat.
Daar lever ik graag mijn bijdrage aan.