Wie zijn onze leden?

De grotere terreinen in de gemeente Tilburg hebben parkmanagement geregeld via het zogeheten vitaal-construct. Deze terreinen hebben een oppervlakte van tenminste 30 ha. Via het Vitaal-construct wordt parkmanagement geregeld: gezamenlijk beheer van de terreinen door overheid en ondernemers. ‘Schoon, heel en veilig’ staan daarbij centraal, maar ook duurzaamheid en verblijfsklimaat komen aan bod. Veilig betekent dat de meeste terreinen cameratoezicht hebben voor een sluitend beveiligingsconcept.

Om dit alles mogelijk te maken, betaalt elke ondernemer, die een zichtbare reclame-uiting heeft, reclamebelasting aan de gemeente. De hoogte varieert, afhankelijk van de WOZ-waarde tussen de € 125,- en € 1.000,- (vier grootteklassen). Vervolgens wordt dit geld, aangevuld met subsidie van de gemeente Tilburg, ingezet om de bedrijventerreinen te onderhouden en door te ontwikkelen. Elke ondernemer, die reclamebelasting betaalt, heeft recht op aansluiting bij een Vitaal-vereniging voor zijn terrein. Elke Vitaal-vereniging (bedrijventerrein) heeft een bestuur dat de dagelijkse gang van zaken coördineert. Zes keer per jaar komen alle voorzitters van de Vitaal-verenigingen bij elkaar in het Centraal Overleg Vitaal, ten behoeve van kennisuitwisseling en het leveren van input richting gemeente ter verbetering van het bedrijventerrein. Dit Centraal Overleg Vitaal wordt geïnitieerd door BORT – Bedrijven Overleg Regio Tilburg.

TOP013 is een netwerkorganisatie voor dienstverleners en vertegenwoordigt de bedrijven in het 013-gebied die niet op een Vitaal-bedrijventerrein gevestigd zijn.


Voorzitter
Bram Kuypers

Parkmanager
Kim van Kasteren

Accountmanager
Marleen van den Hout

Contact
hetlaar@solarisparkmanagement.nl


Voorzitter
John de Wit

Parkmanager
Kim van Kasteren

Accountmanager
Marleen van den Hout

Contact
katsbogten@solarisparkmanagement.nl


Voorzitter

Maarten Wolters

Parkmanager
Miranda van Berkel

Accountmanager
Dolf Baetsen

Contact
kraaiven@solarisparkmanagement.nl


Voorzitter

Dennis Geijs

Parkmanager
Kim van Kasteren

Accountmanager
Frank van Spaandonk

Contact
kanaalzone@solarisparkmanagement.nl


Voorzitter

Roland Verbraak

Parkmanager
Kim van Kasteren

Accountmanager
Natalie Wassenberg

Contact
loven@solarisparkmanagement.nl


Voorzitter

Frank van der Lee

Parkmanager
Miranda van Berkel

Accountmanager
Bert Reijpert

Contact
vossenberg@solarisparkmanagement.nl


Voorzitter
Florent Claassen

Parkmanager
Miranda van Berkel

Accountmanager
Bert Reijpert

Contact
vossenberg@solarisparkmanagement.nl


Voorzitter
Sjors Scheepers

Contact
info@top013.nl

logo-top013-130x144

Wat is en doet BORT?

BORT staat voor de federatie Bedrijven Overleg Regio Tilburg. De leden van BORT zijn de Vitaal-verenigingen, Bedrijvenpark EnschoT en TOP013. TOP013 vertegenwoordigt de bedrijven die niet op een Vitaal-bedrijventerrein gevestigd zijn in het 013-gebied. BORT vertegenwoordigt via de Vitaal-verenigingen, Bedrijvenpark EnschoT en TOP013 meer dan duizend bedrijven.

De rol van BORT is met name het faciliteren van de lobby om het ondernemersklimaat in Tilburg zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te behouden. Dan moet je denken aan bedrijfsoverstijgende thema’s en uitdagingen, die dus voor elk bedrijventerrein relevant zijn. BORT wordt hiervoor gevoed door haar algemeen bestuur, waarin de Vitaal-verenigingen, Bedrijvenpark EnschoT en TOP013 vertegenwoordigd zijn. Verder richt BORT zich op de netwerkfunctie om ondernemers met elkaar te verbinden. BORT organiseert hiervoor een aantal bijeenkomsten per jaar.

Lobbythema’s waar BORT zich op inzet, zijn onder andere verbreding van het Wilhelminakanaal, aanpakken van netcongestie, ontwikkeling van bedrijventerrein Wijkevoort en de algehele verduurzamingsopgaven. BORT zorgt ervoor dat deze onderwerpen/dossiers besproken worden met de gemeente. Zo spreekt het dagelijks bestuur van BORT én het algemeen bestuur een aantal keer per jaar met  wethouders van de gemeente Tilburg en is er veelvuldig contact met de ambtenaren van de gemeente Tilburg.

Dagelijks Bestuur

Marc Heuvelmans
Voorzitter

Sjef Leijs
Penningmeester

Roland Verbraak
Vice-voorzitter
Vereniging Vitaal Loven

Marc Buster
Voorzitter Centraal Overleg

Hoe word ik lid van Vitaal?

Wanneer je op een Vitaal-bedrijventerrein gevestigd bent én reclame op je pand hebt, dan draag je reclamebelasting af via de gemeente Tilburg. Je hebt dan recht op een lidmaatschap van de Vitaal-vereniging voor je bedrijventerrein. Via de Vitaal-vereniging ben je ook aan het overkoepelende BORT verbonden. Als lid worden je belangen behartigd richting de gemeente Tilburg en kun je deelnemen aan bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, de Tilburg Tour, de Haringparty, kennissessies en gebruikmaken van het online platform Ondernemend Tilburg.

Online platform Ondernemend Tilburg

Om ondernemers beter te bereiken en te verbinden is er sinds 2022 het online platform Ondernemend Tilburg. Ondernemend Tilburg is een community platform voor ondernemers, de gemeente en gelieerde organisaties in Tilburg. Dit platform wordt beheerd door BORT. De aangesloten ondernemers (vnl. lid van een Vitaal-vereniging, Bedrijvenpark EnschoT en TOP013) krijgen via het platform informatie over de BORT-lobby en -bijeenkomsten, de activiteiten van de eigen Vitaal-vereniging, en kunnen het platform gebruiken om op een directe manier te communiceren.

Het platform Ondernemend Tilburg is te downloaden als app en te bekijken via de website. Je hebt een persoonlijke bedrijfspagina met informatie over jouw onderneming. Wij vragen je deze gegevens aan te vullen/te corrigeren, zodat jouw collega-ondernemers je makkelijk kunnen bereiken. Bij de instellingen kun je aangeven of je een mail wilt ontvangen als er informatie aan het platform wordt toegevoegd of dat je liever een notificatie ontvangt.

Installeer de app of ga naar de website  Tel: 013-205 00 00
  Mail: bort@vnoncwbrabantzeeland.nl

  Secretariaat
  013-205 00 00

  Adres
  Reitseplein 1,
  5037 AA Tilburg